www.sonnystudio.com/yamahastyles/

$15.50 USD for each style

Songs that I have created.

Listen to some audio demo here or see my video performances by Two Man Band. Back to Main Page

Official PayPal Seal

A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y #

B

 => ENGLISH STYLE

Ba năm yu em m thầm (Bm) Rumba - Male
Play Demo

Bắc Đẩu (D) Boston - L N. Tiến, N H. Nhung
Play Demo

Bạc tnh (Bm) Đm Vĩnh Hưng
Play Demo

Bạc trắng tnh đời (Dm) Techno - Female
Play Demo

Bi ca Tết cho em (F) Rumba - Quang L
Play Demo

Bi ca tnh nhớ (Gm) Rumba - Male
Play Demo

Bi khng tn số 6 (C) Bossanova - Male
Play Demo

Bi Tango buồn (Em) Female
Play Demo

Bi Tango mu xanh (Am) Female
Play Demo

Bi Tango xa rồi (Bm) Female
Play Demo

Bi Tnh ca ma Đng (Am) Tango - Female
Play Demo

Ban mai tnh yu (Fm) Pop - T Quyn
Play Demo

Bạn thn (Gm) Mai Thanh Sơn
Play Demo

Bạn ti (Bm) Quang Linh
Play Demo

Bng khung chiều mưa (Cm) Chacha - Vn Q. Long
Play Demo

Bang bang (Gm) Rock - Thu Phương
Play Demo

Bao giờ em mới hiểu (Cm) Slowsurf - Trịnh Lam
Play Demo

Bay (Gm) Techno - Thu Minh
Play Demo

By giờ thng mấy (Bb) Bossanova - Male
Play Demo

Bn em l biển rộng (Cm) Slow - Loan Chu
Play Demo

Bn em l biển rộng (Cm) Rumba - Female
Play Demo

Bn em ma xun (Fm) Pop - Lam Trường
Play Demo

Bến Thượng Hải (Gm) Rumba - Female
Play Demo

Bn trn tầng lầu (Cm) Rock - Female
Play Demo

Bn trn tầng lầu (Cm) Remix - Female
Play Demo

Bo dạt my tri (C) Dn Ca Bắc Ninh - Female
Play Demo

Biển cạn (Gm) Bossanova - Female
Play Demo

Biển nhớ (Cm) Slowrock - Female
Play Demo

Biển ru niềm nhớ [Fantasy] (Gm) Slowpop - Thủy Tin
Play Demo

Biển tnh (C) Rumba - nh Phương
Play Demo

Biển xanh vắng anh (Am) Rumba - Female
Play Demo

Biết bao giờ trở lại (Cm) Slowpop - Trần Thi Ha
Play Demo

Biết đến bao giờ (Dm) Rumba - Như Quỳnh
Play Demo

Biết đến thưở no (A) Bebop - Male
Play Demo

Biệt kinh kỳ (D) Bossanova - Quang L
Play Demo

Biết lm g hơn (Em) Slow - Gia Huy
Play Demo

Biết lm g hơn (Em) Techno - Male
Play Demo

Biết ni l tại sao (Em) Slow - Khắc Việt
Play Demo

Biết tm đu (Dm) Slowsurf - Tuấn Hưng
Play Demo

Biết trả lời sao (Em) Rumba - Trc Quyn
Play Demo

Bnh minh sẽ mang em đi (Cm) Slowsurf - Male
Play Demo

Bnh yn nh (Gm) Slow - Cao Thi Sơn
Play Demo

Bờ bến lạ (Gm) Slow - Cẩm Ly
Play Demo

Bởi tin lời thề (Fm) Remix - Male
Play Demo

Bởi v anh yu em (Am) Slow - Phan Đinh Tng
Play Demo

Bởi v anh yu em (Dm) Slow - M. Tuyết - B. Kiều
Play Demo

Bng đin điển (Am) Rumba - Phi Nhung
Play Demo

Bng my qua thềm (Gm) ChachaPop - Thu Minh
Play Demo

Bng người trong mưa (Am) Pop - Trc Lam-Linh
Play Demo

Bước chn Việt Nam (Am) Hợp Ca Asia
Play Demo

Bước qua đời nhau (Cm) Slow - Male
Play Demo

Bước qua đời nhau (Cm) Remix - Male
Play Demo

Bướm trắng (F) Mạnh nh
Play Demo

Buồn (Am) Rumba - Female
Play Demo

Buồn của anh (Cm) Remix - Female
Play Demo

Buồn lm chi em ơi (F#m) Hoi Lm
Play Demo

Buồn no hơn (Bm) Mạnh Quỳnh
Play Demo

Bung tay (Bm) Rumba - Female
Play Demo

Bp b khng tnh yu (Fm) Techno - Female
Play Demo

Bp b khng tnh yu (Gm) Bebop - Ngọc Lan
Play Demo

A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y #

There is no refund or return on digital goods. So please think carefully before you buy. If posible, please download the demo and try on your Yamaha Keyboard. Thank you

Email: sonle555@yahoo.com

www.sonnystudio.com/yamahastyles/